osp brok
14.03.2011

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO WYBORCZE

zebranie 13.03.2011 osp brokW dniu 13 marca 2011 r. o godzinie 10:00 w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Broku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.

Zebranie rozpoczął prezes Andrzej Domasik, od powitania gości i druhów - członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Broku i przedstawił obecnym sprawozdanie z działalności Brokowskiej OSP.

Na Przewodniczącego Walnego Zebrania wybrany został dh Zbigniew Wójcickiego. Następnie wybrano sekretarza zebrania, Komisje Uchwał i Wniosków oraz Komisję Skrutacyjną.

Naczelnik Dariusz Brzostek przedstawił sprawozdanie z działalności OSP za rok 2010, sprawozdanie finansowe przedstawił dh Dariusz Ciskowski. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dh Janusz Ziółkowski przedstawił sprawozdanie wraz z wnioskiem o absolutorium dla Zarządu OSP w Broku.

Nasza OSP w 2010 roku uczestniczyła w 66 akcjach ratowniczych, w tym 6 wyjazdów poza teren gminy.
Zabezpieczaliśmy imprezy masowe: "Dni Broku", zabawę "Sylwestrową".

W planach działalności na  rok 2011 znalazły się propozycje podnoszenia kwalifikacji strażaków oraz propagowanie pracy strażaka w przedszkolu i szkołach, poprzez konkursy plastyczne i konkursy wiadomości.


W dalszej części zebrania przeprowadzone zostały wybory nowych władz OSP Brok. W wyniku głosowania w skład Zarządu OSP weszli:

dh Andrzej Domasik - prezes,
dh Dariusz Brzostek - naczelnik,
dh Emilian Kańkowski - zastępca prezesa,
dh Jarosław Parys - zastępca naczelnika,
dh Dariusz Ciskowski - skarbnik,
dh Grzegorz Olkowski - gospodarz,
dh Teresa Szczechura - sekretarz,
dh Waldemar Brzostek - kronikarz
dh Zbigniew Wójcicki - członek.

Wybrano również skład komisji rewizyjnej:

dh Janusz Ziółkowski - przewodniczący,
dh Ewa Dawidczyk - członek,
dh Tomasz Ciskowski - członek.

W zebraniu uczestniczyli zaproszeni gości:

dh Andrzej Wyszogrodzki Wiceprezes Prezydium ZOW ZOSP RP woj. mazowieckiego,
dh Zbigniew Kamiński Starosta Ostrowski,
dh bryg. Krzysztof Hoffmann Komendant Powiatowy PSP w Ostrowi Maz.,
dh Bogumiła Wujek dyrektor Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku,
dh Jacek Frankowski,
dh Stefan Brzostek Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Broku,
Pan Marek Młyński Burmistrz Gminy Brok,
Pan Sylwester Runo Przewodniczący Rady Gminy w Broku.

OSP Brok
zobacz zdjęcia
Telefony AlarmowePSP Ostrów Mazowieckaochotnicza straż pożarnaGmina BrokNakarm Dziecko