osp

Zebranie Sprawozdawcze za 2008 rok.

Dnia 8.03.2009 roku w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Broku odbyło się zebranie sprawozdawcze, w zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście:

 • dh Andrzej Wyszogrodzki - V-ce Prezes Prezydium ZOW ZOSP RP woj. mazowieckiego,
 • dh Zbigniew Kamiński - Starosta Ostrowski,
 • bryg. Krzysztof Hoffmann Komendant Powiatowy PSP w Ostrowi Maz.,
 • Pani Krystyna Kacpura Burmistrz Miasta i Gminy Brok,
 • dh Bogumiła Wujek dyrektor Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych
 • dh Paweł Świderek Kierownik oddziału KRUS w Ostrowi Maz.,
 • Pan Kotowski Edward - Przewodniczący Rady Gminy w Broku,
 • Kierownik Posterunku Policji w Broku Andrzej Sadowski,
 • dh Jacek Frankowski,
 • dh Stefan Brzostek - Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Broku.

Zebranie rozpoczął prezes Andrzej Domasik, który powitał obecnych gości i przedstawił obecnym sprawozdanie z działalności Brokowskiej OSP za rok 2008 ( treść sprawozdania ), następnie zatwierdzono porządek zebrania, na przewodniczącego zebrania wybrano druha Zbigniewa Wójcickiego na protokolanta wybrano druhnę Teresę Szczechurę. Powołano Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: dh Jacek Frankowski, dh Ewa Dawidczyk, dh Joanna Ciskowska.

Naczelnik Dariusz Brzostek przedstawił sprawozdanie z działalności OSP za rok 2008, sprawozdanie finansowe przedstawił dh Dariusz Ciskowski. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dh Janusz Ziółkowski przedstawił sprawozdanie wraz z wnioskiem o absolutorium dla Zarządu OSP w Broku. Przedstawiono też  plan działania na rok 2009.

Dh Dariusz Ciskowski w imieniu Zarząd OSP przedłożył wniosek o nadanie statusu członka honorowego następującym członkom: Józef Maliszewski, Jan Ziółkowski, Witold Sutkowski, Janina Urbanowicz, Aleksandra Zdziarska, Helena Domasik.

Burmistrz Gminy Brok Krystyna Kacpura podziękował Staroście powiatu ostrowskiego za udział w zebraniu, odniosła się do działalności naszej organizacji i podkreśliła, że w ciągu roku z inicjatywy strażaków znacząco zmieniła swój wygląd strażnica, że dobrze układa się współpraca OSP z administracją samorządową, podziękowała strażakom za dotychczasową działalność i złożyła życzenia dalszego rozwoju.

Starosta powiatu ostrowskiego, dh Zbigniew Kamiński omówił inicjatywę mieszkańców powiatu dotyczącą ufundowania sztandarów dla KP PSP i Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSPRP. Starosta podziękował za udział Brokowskich szkół w konkursie "Młodzież Zapobiega Pożarom", złożył naszej OSP życzenia dalszego pomyślnego rozwoju i dobrej działalności.

Dh Andrzej Wyszogrodzki złożył życzenia wszelkiej pomyślności z okazji dnia Kobiet i podziękował Brokowskim druhnom za zaangażowanie w działalności organizacji. Na zakończenie swojego wystąpienia dh Prezes poinformował zebranych, że Zarząd Powiatowy postanowił wystąpić o nadanie Złotego Znaku Związku dla Prezesa naszej OSP, dh Andrzeja Domasika.

Dh Krzysztof Hoffman zwrócił uwagę na wyjątkową intensywność pracy jednostek strażackich, w tym Brokowskiej OSP, która w wyjazdach do zdarzeń zajmuje pierwsze miejsce w powiecie, podziękował strażakom za aktywność i solidne wykonywanie, niejednokrotnie bardzo trudnych zadań.

Wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi OSP w Broku został przyjęty jednogłośnie, plan działalności i plan finansowy na rok bieżący zostały przyjęte, również jednogłośnie.

Dh Zbigniew Wójcicki poinformował, że Brokowskie szkoły wezmą w tym roku udział w konkursie plastycznym o tematyce strażackiej.

Podczas zebrania przyjęto następujące wnioski:

 1. Wniosek o aktualizację odznaczeń dla członków OSP.
 2. Wniosek o przyznanie honorowego członkostwa.
 3. Wniosek o podwyższenie składki członkowskiej do 20 zł.
 4. Wniosek o wsparcie fundacji sztandarów.

Nasza OSP w 2008 roku uczestniczyła w 94 akcjach ratowniczych, w tym 20 wyjazdów poza teren gminy do gmin: Ostrów Mazowiecka, Małkinia, Nur, Zaręby Kościelne.
Zabezpieczaliśmy imprezy masowe: "Dni Broku", festyn "Przedsiębiorcy Dzieciom", zabawę "Sylwestrową".

Członkowie OSP wyróżnieni w okresie sprawozdawczym to: Waldemar Brzostek, Sławek Mindak, Adrian Mindak, Janusz Ziółkowski, Łukasz Ziółkowski, Andrzej Okrasa, Ryszard Pyśk, Zbigniew Wójcicki, Robert Kotowski, Jerzy Brzostek, Mateusz Derlatka, Grzegorz Olkowski, Jan Brzostek, Kazik Derlatka, Dariusz Brzostek.

zobacz zdjęcia

Telefony AlarmowePSP Ostrów Mazowieckaochotnicza straż pożarnaGmina BrokNakarm Dziecko