straż

Ochotnicza Straż Pożarna w Broku
07-306 Brok
ul. Pułtuska 22
tel. (0-29) 74 57 718

E-mail - ospbrok@wp.pl

Numer konta: 58 89231018 0200011420020001
Bank Spółdzielczy Ostrów Maz. O/ Brok

REGON 550740308

Dane KRS: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

 Wyświetl większą mapę
Telefony AlarmowePSP Ostrów Mazowieckaochotnicza straż pożarnaGmina BrokNakarm Dziecko