osp brok

Zarząd OSP

Prezes - Andrzej Domasik
Naczelnik - Dariusz Brzostek
Z-ca prezesa - Emilian Kańkowski
Z-ca naczelnika - Zbigniew Wójcicki
Sekretarz - Paweł Grabowski
Skarbnik - Dariusz Ciskowski
Gospodarz - Grzegorz Olkowski
Kronikarz - Waldemar Brzostek
Członek - Tomasz Kaczmarczyk
   

Komisja rewizyjna

Przewodniczący - Grażyna Ziółkowska
Członek - Ewa Dawidczyk
Członek - Tomasz Ciskowski
Telefony AlarmowePSP Ostrów Mazowieckaochotnicza straż pożarnaGmina BrokNakarm Dziecko