oso brok

28 wrzwśnia 2002 roku

Obchody 100-LECIA OSP

Na placu przed strażnicą OSP w Broku
odbyła się doniosła uroczystość z okazji 100-lecia OSP.


W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście. Wśród nich między innymi: wicewojewoda mazowiecki ,wiceprezes Zarządu woj. OSP-Elżbieta Lanc i komendant wojewódzki policji inspektor Wiesław Stach.Gośćmi honorowymi byli przedstawiciele międzynarodowego stowarzyszenia policjantów IPA z Holandii, którym przewodniczył Jan Brok-wysokiej rangi emerytowany policjant. Goście z Holandii przyprowadzili brokowskim strażakom wóz gaśniczy-mercedesa 608 D.
Na uroczystość przybyli również: Andrzej Wyszogrodzki Prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, redaktor "Strażaka", redaktor "Strażaka Mazowieckiego", redaktor " Tygodnika Ostrołęckiego", redaktor "Ostrowskiego Tygodnika Powiatowego", redaktor "Gazety Policyjnej", Krzysztof Hoffman - z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej; Lech Kaja-Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Ostrowi Mazowieckiej; Lech Dmochowski - Komendant Powiatowy Policji w Ostrowi Mazowieckiej; Jan Zęgota - Prezes OSP Nagoszewo; Kazimierz Jutrzenka z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowi Mazowieckiej; Piotr Uścian Szaciłowski- Nadleśniczy w Ostrowi Mazowieckiej; Wilczak Kazimierz - Prezes OSP Nagoszewka; poczet sztandarowy: z OSP Nagoszewka; z OSP Małkinia; z OSP Prostyń; z OSP Ostrów Mazowiecka; Leszek - Prezes OSP Prostyń; Wilczewski Eugeniusz - Prezes OSP Ostrów Mazowiecka; Ks. Prałat Stanisław Skarżyński - Proboszcz Parafii Brok; Ks. Wikariusz Robert Ratomski; Waldemar Rosenthal; Stefan Michalski - Z-ca Przewodniczącego Zarządu Gminy Brok; Henryk Borowy - członek Zarządu Gminy Brok; Andrzej Sadowski - radny, Stanisław Owczarek - radny; Wanda Szczechura - radna; Krzysztof Marczyk - Przewodniczący Rady Gminy Brok; Jerzy Kaczorowski, Zbigniew Świniarski; Maciej Świniarski - Komenda Wojewódzka Policji; Jacek Frankowski; Krzysztof i Łucja Jóźwik; Lucyna Subola; Anna Siwek- dyrektor Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku.


Uroczystość prowadził Krzysztof Duda, a honory gospodarza pełnił dh. Dariusz Brzostek. Obchody rozpoczęła msza św. w Kościele pod wezwaniem św. Andrzeja w Broku, którą celebrował ks. Prałat St. Skarżyński . Ks. Prałat wyświęcił również mercedesa.
Następnie wszyscy przeszli na plac przy strażnicy OSP. Gości przywitał dh. A. Domasik - Prezes OSP w Broku, przedstawił po krótce 100-letnią historię straży. Głos zabierali również zaproszeni goście. Uroczystość uświetniły występy orkiestry dętej OSP w Broku, zespołu ludowego "Puszcza Biała" oraz dzieci z miejscowej szkoły.

Odznaczenia otrzymali.

Najwyższym odznaczeniem strażackim, Medalem Bolesława Chomicza zostali uhonorowani: dh Florian Derlatka i dh Marian Ostrowski.
Złoty znak Związku OSP RP otrzymał dh. Krzysztof Antoni Marczyk.
Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymali: dh Krzysztof Długołęcki, dh Stefan Michalski, dh Sławomir Mindak, dh Jan Sadowski, dh Zbigniew Wójcicki.
Srebrne medale otrzymali: dh Tadeusz Bielski, dh Jan Brzostek, dh Waldemar Brzostek.
Brązowe medale otrzymali: dh Jacenty Frankowski, dh Elżbieta Michalska, dh Jadwiga Mróz, dh Grzegorz Olkowski, dh Henryka Stefańczyk, dh Aleksandra Zdziarska, Waldemar Rosenthal, Jan V.Helvoirt.
Odznakę "Strażak wzorowy" otrzymali: dh Adam Bielski, dh Tomasz Bielski, dh Elżbieta Bronisz, dh Joanna Ciskowska, dh Tomasz Ciskowski, dh Cezary Domasik, dh Robert Domasik, dh Robert Głębocki, dh Paweł Grabowski, dh Alicja Kacprzyk, dh Emilian Kańkowski, dh Piotr Korzeb, dh Artur Mariański, dh Józef Mariański, dh Robert Mianowicz, dh Karol Mindak, dh Robert Mindak, dh Anna Olkowska, dh Jarosław Parys, dh Marianna Piotrowska, dh Jacek Piórkowski, dh Teresa Szczechura, dh Janina Urbanowicz, dh Daniel Wójcicki, dh Mariusz Zyśk, dh Paweł Zyśk.
Medalem za zasługi dla miasta, przyznawanym z okazji 500-lecia Broku zostali uhonorowani: dh Krzysztof Marczyk i dh Marian Ostrowski oraz goście z Holandii: Jan Brok, Cor Verboven i Jan von Helvoirt

zdjęcia

Telefony AlarmowePSP Ostrów Mazowieckaochotnicza straż pożarnaGmina BrokNakarm Dziecko